פרסום בעיתונות

פרסום בעיתונות • הפרסום נמכר על פי שטח
 • שטח פרסום נמדד באינטשים/אינצ'ים (אורך אינטש=2.54 ס"מ),
 • שטח הפרסום = מספר הטורים  X מספר האינטשים

מה משפיע על מחיר הפרסום:

 • לכל מיקום תמחור שונה, קיימת הירארכיה של המיקומים, המשפיעה על המחיר. למשל, עמוד אחורי -יקר יותר. קרבה לתוכן אטרקטיבי  – יקר יותר.
 • תפוצת העיתון
 • מספר הפרסומים -יחיד, סדרת פרסומים

מושגים בפרסום בעיתונות

 • דאבל ספרד
 • עסקה/בונוס/פילר
 • הפרדות צבע, העתקות שמש, דוגמת צבע, אייריס
 • אוזן, סטריפ, חצי עמוד עומד/שוכב
 • לפני האמצע/אחרי האמצע/פנימי
 • ש"ל, פרוצס, צבע נוסף
 • שער אחורי, שער פנימי קדמי/אחורי
 • עמוד/חצי/רבע/שמינית
 • אינץ' עדיף/אינץ' ליד מערכת
 • הוראות סגירה, מועד אחרון להגשת מודעות
 • תפוצה
 • עמודים מתחלפים
 • אינסרט
 • כרומו, מט (מאט)