פרסום בעיתונות

פרסום בעיתונות הפרסום נמכר על פי שטח שטח פרסום נמדד באינטשים/אינצ'ים (אורך אינטש=2.54 ס"מ), שטח הפרסום = מספר הטורים  X מספר האינטשים מה משפיע על מחיר הפרסום: לכל מיקום תמחור שונה, קיימת הירארכיה של המיקומים, המשפיעה על המחיר. למשל, עמוד אחורי -יקר יותר. קרבה לתוכן אטרקטיבי  – יקר יותר. תפוצת …

פרסום ברדיו

פרסום ברדיו הפרסום נמכר על פי זמן זמן פרסום נמדד בשניות (כמות תשדירים X אורך התשדיר) הזמן היקר מוגדר בין 7:00-19:00 הזמן היקר ביותר–בשעות העומס בכבישים, בוקר ואחה"צ. קמפיין בד"כ מוגדר בין 5-10 ימים נהוג להתחיל בתשדירים ארוכים יותר ולקצרם -30 שניות מוגדר כ-100% תחנות אזוריות: משווקות ע"י שפ"א (שידורי …