פרסום בעיתונות

פרסום בעיתונות הפרסום נמכר על פי שטח שטח פרסום נמדד באינטשים/אינצ'ים (אורך אינטש=2.54 ס"מ), שטח הפרסום = מספר הטורים  X מספר האינטשים מה משפיע על מחיר הפרסום: לכל מיקום תמחור שונה, קיימת הירארכיה של המיקומים, המשפיעה על המחיר. למשל, עמוד אחורי -יקר יותר. קרבה לתוכן אטרקטיבי  – יקר יותר. תפוצת …