שילוט חוצות

שילוט חוצות הפרסום נמכר על פי כמות שלטים, הפריסה, וימי פרסום קיימים סוגים רבים של שילוט חוצות: בילבורדס גשרים קירות נתב"ג מכוונים עמודורים תחנות אוטובוס אוטובוסים פרסום על רכבים ציבוריים אחרים: מוניות רגילות, רכבים מסחריים של מוניות שירות ואף רכבים פרטיים שלטים אלקטרוניים (טלוויזית חוצות) בדרך כלל משמש כמדיום משלים …